#start

STRANKA ANTIKORUPCIJE, RAZVOJA I TRANSPARENTNOSTI

Pridružite se

Stranka antikorupcije, razvoja i transparentnosti

Javne politike moraju rješavati probleme koji ljude muče ali moraju imati i imaginaciju  i predvidjeti kako će se odvijati društveni procesi u nekom budućem vremenu. Nećemo biti uspješni sve dok u tim dugoročnim planovima ne postignemo određeni društveni konsenzus, i tu je odgovornost različitih i suprotnih političkih stranaka da se oko određenih pitanja okupe i surađuju. Izravan izborni legitimitet predsjednika države obvezuje na njegovu ulogu moderatora u kreiranju vizije prosperitetne i održive budućnosti. U stvaranju bolje budućnosti, svatko od nas može dati svoj doprinos. Pozivam Vas da se pridružite!

STRANKA ANTIKORUPCIJE, RAZVOJA  I TRANSPARENTNOSTI
Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
start@startzahrvatsku.hr